Vánoční soutěž o Egypt

Nehrajeme o dovolenou v Egyptě, ale o šperky v hodnotě zájezdu do Egypta! Pojďte si zasoutěžit o výběr z edice šperků Egyptian Queen od Lampglas v hodnotě 16 860 Kč. Konkrétní šperky jsou vyobrazeny níže.

A jaké jsou podmínky* pro zařazení do slosování, které proběhne 22.12.2023?

A to je vše, pak už jenom čekejte a těšte se, že los padne právě na vás!
Soutěž probíhá v období od 04.12.2023 od 17:00 do 22.12.2022 do 18:00.

*Přesné podmínky soutěže jsou uvedeny níže.

Posty_Vánoce 2023_Lampglas (7)

 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE O POUKAZ V HODNOTĚ 16 860Kč

 Název soutěže “ Velká vánoční soutěž o Egypt!“

, dále jen „Soutěž“.

Pořadatel a organizátor

Pořadatelem Soutěže je společnost Lampglas s.r.o. se sídlem Štefánikova 520, 468 22, Železný Brod, Česká republika, IČO 272 622 60, DIČ: CZ  272 622 60(dále jen „Pořadatel“). Organizátorem Soutěže je společnost Lampglas s.r.o. se sídlem Štefánikova 520, 468 22, Železný Brod, Česká Republika, IČO 272 622 60, DIČ: CZ  272 622 60 (dále jen „Organizátor“).

 

Termín Soutěže a rozsah Soutěže

 1. Soutěž probíhá v období od 04.12.2023 od 17:00 do 22.12.2023 do 18:00 (dále jen „Soutěžní období“).
 2. Soutěž probíhá 24 hodin denně po celé Soutěžní období.
 3. Soutěž probíhá na území České a Slovenské republiky.

 Princip soutěže

 1. Sledujte Lampglas na Instagramu, nebo na Facebooku
 2.  Registrujte se v e-shopu společnosti Lampglas https://shop.lampglas.cz/registrace/
 3.  Slosování proběhne 23.12.2023 a výherce bude oznámen na sítích společnosti Lampglas nejpozději do 30.12.2023
 4.  Vylosován bude jeden výherce ze všech nově registrovaných uživatelů v období 04.12.2023 od 17:00 do 22.12.2023 do 18:00

Výhra
1. Výhrou v Soutěži jsou šperky v hodnotě 16 860,-Kč
2. Výherci budou kontaktováni Organizátorem nejpozději do 10. pracovních dnů od ukončení Soutěže.
Informace o výhře bude Výhercům Organizátorem sdělena prostřednictvím příspěvku na sociální síti Instagram a Facebook. Výherci budou vyzváni k předání kontaktních údajů prostřednictvím soukromé zprávy (celého jména, telefonního čísla a e-mailu) pro účely předání výhry.
3. Pořadatel ani Organizátor nenesou žádnou odpovědnost za nefunkčnost komentářů, soukromé zprávy, nebo jiný důvod, pro který nebude možné Výherce kontaktovat.

Podmínky účasti

 1. Podmínkou pro účast v Soutěži je aktivní účet na sociální síti Instagram nebo Facebook a zapojení se do Soutěže způsobem popsaným v části Princip Soutěže těchto pravidel.
 2. Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky a Slovenské republiky, která akceptuje a splní pravidla Soutěže a která není z účasti v Soutěži vyloučena.
 3. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a Organizátora.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže jakéhokoliv účastníka Soutěže dle vlastního uvážení.
 5. Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci Soutěže, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům.
 6. V případě, že se Výherci stanou osoby vyloučené ze Soutěže, výhry nebudou předány.

 Práva a povinnosti pořadatele

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty; dále právo kdykoliv změnit pravidla Soutěže, včetně doby její platnosti, či Soutěž ukončit. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je Pořadatelem stanovena. Výhry nejsou převoditelné na jinou osobu. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry v případě neexistujícího zákaznického účtu Výherců. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě jakékoliv závady v přenosu dat.

Osobní údaje

Výherci, kteří na základě oznámení o výhře předají Pořadateli své osobní údaje (celé jméno, telefonní číslo a e-mail), udělují Pořadateli souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů, výlučně však za účelem řádného fungování Soutěže, tj. zejména za účelem předání výhry. Výherci dále souhlasí s jejich označením jako výherců Soutěže, a to uvedením jejich jména užívaného pro účet na sociální síti Facebook a Instagram v příspěvku zveřejněném na facebookovém a Instagramovém profilu společnosti po skončení Soutěže.

 1. Pravidla soutěže a rozhodné právo

Úplná a aktuální pravidla Soutěže jsou po celé Soutěžní období dostupná na: https://shop.lampglas.cz/velka-vanocni-soutez-o-egypt-2/

Soutěž a právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí českým právem. Odesláním komentáře do Soutěže dle článku IV. těchto pravidel každý účastník Soutěže vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a přistupuje k nim. Rozhodnutí Pořadatele či Organizátora bude ve všech směrech konečné a závazné; na zpochybňování rozhodnutí Pořadatele či Organizátora ze strany účastníka Soutěže nebude brán zřetel. Pořadatel si vyhrazuje právo svá rozhodnutí nevysvětlovat ani neodůvodňovat.

 

V Železném Brodě dne 4.12.2023

Zpět do obchodu